Kleine dingen, ongewoon doen...

Alles wat wij doen, komt voort uit onze overtuiging dat onze samenleving beter en met name socialer en duurzamer kan én moet! Voor de huidige generatie, maar zeker voor de generaties die na ons komen. Onze ambities en dromen voor een sociale en duurzame samenleving zijn groot.

Wij geloven dat duurzaamheid vele gezichten en één universele overeenkomst kent: Iedereen wordt beter van een samenleving in een omgeving die kansrijk sociaal én duurzaam is!

Het is onze overtuiging dat een kansrijke omgeving zorgt voor kansrijke mensen én dat dit, voor nu en in de toekomst, de basis is voor een sociale en duurzame samenleving. Ons uitgangspunt is dat er sprake moet zijn van balans, evenwicht, integraliteit verbinding en samenhang tussen sociale, maatschappelijke, economische en milieu doelen én dat hierin de factor méns centraal moet staan. 

Onze huidige systemen en de wijze waarop wij onze samenleving hebben ingericht heeft haar houdbaarheidsdatum overschreden en biedt, behalve pleisters plakken, niet langer de noodzakelijke echte sociale én duurzame oplossingen. 

Om dit te herstellen is een drastische verandering binnen onze samenleving nodig.  

Wij geloven dat grote veranderingen ontstaan door 'kleine dingen ongewoon te doen'. Dat is ons DNA en is wie wij zijn.

Dit doen wij door zoveel mogelijk 'kleine dingen ongewoon te doen'. 

Daarmee leveren wij ontelbaar veel kansen en een bijdrage van betekenis aan het oplossen van problematiek op sociaal, maatschappelijk. milieu en economisch vlak.  Wij gaan voor onze droom: Kansrijke mensen in een kansrijke omgeving! Dat maakt onze samenleving sociaal en duurzaam!